قیمت چراغ پارکی

لیست قیمت چراغ چمنی با لوله 70 سانتی

لیست قیمت چراغ چمنی با لوله 70 سانتی

لیست قیمت چراغ چمنی با لوله 70 سانتی 818 442 mix@-sima

خیلی از مواقع برای زیباتر کردن هر چه بیشتر محوطه و باغ شما پایه های کوتاه بهترین گزینه هستند . پایه های کوتاه باغی و یا باغچه ای به تناسب زاویه تابش نور ،فاصله بین چراغ ها ، بزرگ بودن کله چراغ برای نور دهی بیشتر و استفاده از لامپ درست به اندازه های مختلف ارائه می گردند .صنایع روشنایی تیانا اطلاعات بسیار کلیدی و مهم را در اختیار شما مشتری گرامی خواهد گذاشت .پایه 70 سانتی چمنی : خیلی از مشتریان گرامی به اشتباه ارتفاع تمام شده چراغ را 70 سانتی می دانند در صورتی که کله چراغ و ارتفاع آن به لوله و پایه مینیاتوری اضافه شده که ارتفاع تمام شده آن از 95 سانت تا 110سانت نیز با انتخاب مدل مورد نظر مشتری قابل تغییر است .در بین مدل های صنایع روشنایی تیانا تمامی مدل های سایز کوچک و متوسط محصولات قابل استفاده بر روی پایه70 سانتی چمنی هستند .البته در برخی از محصولات شرکت تیانا  سایز بزرگ  را هم می توانید با این پایه زیبا ادقام و نصب نمایید. فاصله نصب با انتخاب  لامپ 12 وات برای سایز های کوچک 2 تا 2/5 متر و لامپ 15 وات برای سایز های متوسط 2/5تا 3 متر می باشد.

ما اعتقاد داریم بهترین جای لذت بخش دنیا محوطه زیبای شماست .

لیست قیمت چراغ چمنی 70 سانتی باغجه ای و پارکی – خرداد 97
ردیف مدل قیمت ( به تومان)
1 مدل مایا چمنی با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
2 مدل روشا بزرگ چمنی با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
3 مدل روشا کوچک  با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
4 مدل آراد بزرگ چمنی با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
5 مدل آراد کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
6 مدل روژیار متوسط  چمنی با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
7 مدل ریتا متوسط  چمنی با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
8 مدل ریتا کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
9 مدل اروند بزرگ چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
10 مدل اروند کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
11 مدل درسا بزرگ چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
12 مدل درسا کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
13 مدل النا بزرگ چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
14 مدل النا کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
15 مدل ساینا بزرگ چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
16 مدل ساینا کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
17 مدل آرمیتا کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
18 مدل لیدا  چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
19 مدل ماهرخ متوسط  چمنی با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
20 مدل ماهرخ کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
21 مدل آناهیتا کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
22 مدل آناهیتا بزرگ چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
23 مدل درنا بزرگ چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
24 مدل درنا کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
25 مدل ماهک متوسط  چمنی با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
26 مدل ماهک کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
27 مدل ارژن کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
28 مدل اطلس متوسط  چمنی با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
29 مدل کیوان متوسط  چمنی با لوله 70 سانتیمتری تماس بگیرید
30 مدل کیوان کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
31 مدل برسام  چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
32 مدل هرمس کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
33 مدل مهرسا کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
34 مدل شهاب  چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
35 مدل ارس بزرگ چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
36 مدل ارس  کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
37 مدل آبتین کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
38 مدل روژان بزرگ  چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
39 مدل روژان متوسط چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
40 مدل روژان کوچک چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
41 مدل سیمین بزرگ  چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
42 مدل سیمین متوسط چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
43 مدل سیمین کوچک  چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
44 مدل دینا بزرگ چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
45 مدل دینا متوسط چمنی با لوله 70 سانتیمتر تماس بگیرید
46 مدل دینا کوچک  چمنی با لوله 70 سانتیمتر
47 مدل نارون  چمنی با لوله 70 سانتیمتر
48 مدل آکام متوسط  چمنی با لوله 70 سانتیمتر
49
قیمت پایه چراغ حلزونی با ارتفاع 140 سانتیمتری

قیمت پایه چراغ حلزونی با ارتفاع 140 سانتیمتری

قیمت پایه چراغ حلزونی با ارتفاع 140 سانتیمتری 846 404 mix@-sima

چراغ های حلزونی یکی دیگر از مدلهای صنایع روشنایی تیاناست .

ارتفاع یک متر و چهل سانتی این محصو لات  طراحی بسیار خاصی را می پزیرد .

لیست قیمت چراغ های حلزونی – خرداد 97
ردیف مدل قیمت ( به تومان)
1 مدل مایا حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
مدل مایا حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
2 مدل روشا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
مدل روشا بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
3 مدل روشا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
4 مدل روشا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
5 مدل آراد بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
6 مدل آراد بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
7 مدل آراد کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
8 مدل آراد کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
9 مدل روژیاز متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
10 مدل روژیاز متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
11 مدل روژیاز کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
12 مدل روژیاز کوچک حلزونی دو طرفه تماس بگیرید
13 مدل ریتا متوسط حلزونی یکطرفه تماس بگیرید
14 مدل ریتا متوسط حلزونی دو طرفه تماس بگیرید
15 مدل ریتا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
16 مدل ریتا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
17 مدل اروند بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
18 مدل اروند بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
19 مدل اروند کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
20 مدل اروند کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
21 مدل درسا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
22 مدل درسابزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
23 مدل درسا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
24 مدل درسا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
25 مدل النا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
26 مدل النا بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
27 مدل النا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
28 مدل النا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
29 مدل ساینا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
30 مدل ساینا بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
31 مدل ساینا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
32 مدل ساینا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
33 مدل آرمیتا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
34 مدل آرمیتا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
35 مدل لیدا حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
36 مدل لیدا حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
37 مدل ماهرخ کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
38 مدل ماهرخ کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
39 مدل ماهرخ متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
40 مدل ماهرخ متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
41 مدل ماهرخ بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
42 مدل ماهرخ بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
43 مدل آناهیتا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
44 مدل آناهیتا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
45 مدل آناهیتا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
46 مدل آناهیتا بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
47 مدل درنا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
48 مدل درنا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
49 مدل درنا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
50 مدل درنا بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
51 مدل ماهک کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
52 مدل ماهک کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
53 مدل ماهک متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
54 مدل ماهک متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
55 مدل ارژن کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
56 مدل ارژن کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
57 مدل اطلس متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
58 مدل اطلس متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
59 مدل اطلس بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
60 مدل اطلس بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
61 مدل کیوان کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
62 مدل کیوان کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
63 مدل کیوان متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
64 مدل کیوان متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
65 مدل کیوان بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
66 مدل کیوان بزرگ حلزونی دو طرفه تماس بگیرید
67 مدل برسام حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
68 مدل برسام حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
69 مدل هرمس کوچک  حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
70 مدل هرمس کوچک  حلزونی دو طرفه تماس بگیرید
71 مدل هرمس متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
72 مدل هرمس متوسط حلزونی دو طرفه تماس بگیرید
73 مدل مهرسا حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
74 مدل مهرسا حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
 75 مدل شهاب حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
76 مدل شهاب حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
77 مدل ارس کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
 78 مدل ارس کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
79 مدل ارس بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
80 مدل ارس  بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
81 مدل تیتان کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
 82 مدل تیتان کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
83 مدل تیتان بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
84 مدل تیتان بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
85 مدل آبتین کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
86 مدل آبتین کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
87 مدل آبتین متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
88  مدل آبتین متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
89 مدل آبتین بزرگ حلزونی  یکطرفه
90  مدل آبتین بزرگ حلزونی  دو طرفه
91 مدل روژان کوچک حلزونی  یکطرفه
92 مدل روژان  کوچک حلزونی  دو طرفه
93 مدل روژان متوسط حلزونی  یکطرفه
94  مدل روژان متوسط حلزونی  دو طرفه
95 مدل روژان بزرگ حلزونی  یکطرفه
96  مدل روژان بزرگ حلزونی  دو طرفه
97 مدل سیمین کوچک حلزونی  یکطرفه
98 مدل سیمین کوچک حلزونی  دو طرفه
99 مدل سیمین متوسط حلزونی  یکطرفه
100  مدل سیمین متوسط حلزونی  دو طرفه
101 مدل سیمین بزرگ حلزونی  یکطرفه
102 مدل سیمین بزرگ حلزونی  دو طرفه
103 مدل دینا کوچک حلزونی  یکطرفه
104 مدل دینا کوچک حلزونی  دو طرفه
105 مدل دینا متوسط حلزونی  یکطرفه
106  مدل دینا متوسط حلزونی  دو طرفه
107 مدل دینا بزرگ حلزونی  یکطرفه
108 مدل دینا بزرگ حلزونی  دو طرفه
109 مدل نارون حلزونی  یکطرفه
110 مدل نارون حلزونی  دو طرفه
111 مدل آکام حلزونی  یکطرفه
112 مدل آکام حلزونی دو طرفه

قیمت مدلهای آویز در سایزهای مختلف

قیمت مدلهای آویز در سایزهای مختلف 150 150 mix@-sima

چراغهایی به سبک آویز این مدل از چراغ ها نیز در طراحی محوطه شما مشتری گرامی تاثیر بسزایی ذارند .محل نصب این نوع از چراغ ها زیر الاچیق ، یر سقف ورودی اصلی ، زیر سقف بالکن و در کل جا هایی که به صورت مسقف طراحی شدند می باشد . فلز آلومینیوم اوم هم به روش تزریق (( دایکاست )) در ماندگاری محصولات تیانا نقش بسیار مهمی را بازی می کنند .

حبا بهایی از جنس بلور و شیشه به همراه سرپیچ های با کیفیت و کابل های بسیار مرغوب نیز در تکمیل کردن ایم محصولات بسیار مهم هستند .

لامپ پیشنهادی و فاصله نصب چراغ ها از هم رابطه مستقیم با وات لامپ (( مقدار روشنایی )) و سایز کله چراغ ها (( S،M،L،XXL )) دارد .

 

لامپ پیشنهادی در سایزهای کوچک 8 الی 10 وات با شعاع نوری دهی 2 الی 2/5 متر و با فاصله 2 متر از هم می باشد .

لامپ پیشنهادی در سایزهای متوسط 10 الی 12 وات با شعاع نوری دهی 2/5  الی 3 متر و با فاصله 3 متر از هم می باشد .

لامپ پیشنهادی در سایزهای بزرگ 12الی 32 وات با شعاع نوری دهی 3 الی 4 متر و با فاصله 3/5 متر از هم می باشد .

لامپ پیشنهادی در سایزهای دو ایکس 40 وات  به بالا با شعاع نوری دهی 3/5  الی5 متر و با فاصله 4 الی 5 متر از هم می باشد .

محصولات تیانا علاوه بر زیبایی در طراحی دارای درجه ای پی ، ماندگاری بالا در محوطه ، دارای دریچه تخلیه برای خروج آب بدون وارد کردن خسارت (( زنگ زدگی و اتصالی )) بوده و هر کدام از مدل های صنایع روشنایی تیانا به صورت جداگانه دارای شماره ثبت طرح و ثبت اختراع نیز می باشند .

 

لیست قیمت چراغ های آویز– خرداد 97
ردیف مدل قیمت
( به تومان)
1 مدل مایا تماس بگیرید
2 مدل روشا بزرگ آویز تماس بگیرید
3 مدل روشا کوچک آویز تماس بگیرید
4 مدل آراد بزرگ آویز تماس بگیرید
5 مدل آراد کوچک آویز تماس بگیرید
6 مدل روژیار کوچک آویز تماس بگیرید
7 مدل روژیار متوسط آویز تماس بگیرید
8 مدل روژیار بزرگ آویز تماس بگیرید
9 مدل روژیار دو ایکس آویز تماس بگیرید
10 مدل اروند کوچک آویز تماس بگیرید
11 مدل اروند بزرگ آویز تماس بگیرید
12 مدل درسا کوچک آویز تماس بگیرید
13 مدل درسا بزرگ آویز تماس بگیرید
14 مدل النا کوچک آویز تماس بگیرید
15 مدل النا بزرگ آویز تماس بگیرید
16 مدل ساینا کوچک آویز تماس بگیرید
17 مدل ساینا بزرگ آویز تماس بگیرید
18 مدل لیدا  آویز تماس بگیرید
19 مدل ماهرخ کوچک  آویز تماس بگیرید
20 مدل ماهرخ متوسط  آویز تماس بگیرید
21 مدل ماهرخ بزرگ آویز تماس بگیرید
22 آرمیتا کوچک آویز تماس بگیرید
23 آرمیتا بزرگ آویز تماس بگیرید
24 آناهیتا کوچک آویز تماس بگیرید
25 آناهیتا بزرگ  آویز تماس بگیرید
26 درنا کوچک آویز تماس بگیرید
27 درنا بزرگ  آویز تماس بگیرید
28 ماهک کوچک آویز تماس بگیرید
29 ماهک بزرگ  آویز تماس بگیرید
30 ماهک دوایکس آویز تماس بگیرید
31 اطلس متوسط آویز تماس بگیرید
32 اطلس بزرگ  آویز تماس بگیرید
33 کیوان کوچک آویز تماس بگیرید
34 کیوان متوسط  آویز تماس بگیرید
35 کیوان بزرگ  آویز تماس بگیرید
36 برسام  بزرگ  آویز تماس بگیرید
37 هرمس  کوچک آویز تماس بگیرید
38 هرمس متوسط آویز تماس بگیرید
39 هرمس بزرگ آویز تماس بگیرید
40 مهرسا کوچک آویز تماس بگیرید
41 مهرسا بزرگ  آویز تماس بگیرید
42 شهاب  آویز تماس بگیرید
43 ارس  بزرگ  آویز تماس بگیرید
44 ارس کوچک آویز تماس بگیرید
45 تیتان بزرگ  آویز تماس بگیرید
46 تیتان کوچک آویز تماس بگیرید
47 آبتین کوچک آویز تماس بگیرید
48 آبتین متوسط آویز تماس بگیرید
49 آبتین بزرگ آویز
50 آبتین دو ایکس آویز
51 روژان کوچک آویز
52 روژان متوسط آویز
53 روژان  بزرگ آویز
54 سیمین کوچک آویز
55 سیمین متوسط آویز
56 سیمین بزرگ آویز
57 دینا کوچک آویز
58 دینا متوسط آویز
59 دینا بزرگ آویز
60 آکام متوسط آویز
61 نارون آویز
62 ریتا کوچک آویز
63 ریتا متوسط  آویز
64 ریتا کوچک آویز
65 ارژن کوجک  آویز
66 ارژن بزرگ  آویز

قیمت چراغهای دیواری با اندازه های مختلف

قیمت چراغهای دیواری با اندازه های مختلف 150 150 mix@-sima

خیلی از مواقع برای زیباتر کردن هر چه بیشتر محوطه و باغ شما پایه های کوتاه بهترین گزینه هستند . پایه های دیواری باغی و یا باغچه ای به تناسب زاویه تابش نور ،فاصله بین چراغ ها ، بزرگ بودن کله چراغ برای نور دهی بیشتر و استفاده از لامپ درست به اندازه های مختلف ارائه می گردند .صنایع روشنایی تیانا اطلاعات بسیار کلیدی و مهم را در اختیار شما مشتری گرامی خواهد گذاشت . .

ما اعتقاد داریم بهترین جای لذت بخش دنیا محوطه زیبای شماست .

 

لیست قیمت چراغ های دیواری – خرداد 97
ردیف مدل قیمت
( به تومان)
1 مدل مایا دیواری تماس بگیرید
2 مدل روشا بزرگ دیواری تماس بگیرید
3 مدل روشا کوچک دیواری تماس بگیرید
4 مدل آراد بزرگ دیواری تماس بگیرید
5 مدل آراد کوچک دیواری تماس بگیرید
6 مدل روژیار کوچک دیواری تماس بگیرید
7 مدل روژیار متوسط دیواری تماس بگیرید
8 مدل روژیار بزرگ دیواری تماس بگیرید
9 مدل روژیار دو ایکس دیواری تماس بگیرید
10 مدل اروند کوچک دیواری تماس بگیرید
11 مدل اروند بزرگ دیواری تماس بگیرید
12 مدل درسا کوچک دیواری تماس بگیرید
13 مدل درسا بزرگ دیواری تماس بگیرید
14 مدل النا کوچک دیواری تماس بگیرید
15 مدل النا بزرگ دیواری تماس بگیرید
16 مدل ساینا کوچک دیواری تماس بگیرید
17 مدل ساینا بزرگ دیواری تماس بگیرید
18 مدل لیدا  دیواری تماس بگیرید
19 مدل ماهرخ کوچک  دیواری تماس بگیرید
20 مدل ماهرخ متوسط  دیواری تماس بگیرید
21 مدل ماهرخ بزرگ دیواری تماس بگیرید
22 آرمیتا کوچک دیواری تماس بگیرید
23 آرمیتا بزرگ دیواری تماس بگیرید
24 آناهیتا کوچک دیواری تماس بگیرید
25 آناهیتا بزرگ  دیواری
26 درنا کوچک دیواری
27 درنا بزرگ  دیواری
28 ماهک کوچک دیواری
29 ماهک بزرگ  دیواری
30 ماهک دوایکس دیواری
31 اطلس متوسط دیواری
32 اطلس بزرگ  دیواری
33 کیوان کوچک دیواری
34 کیوان متوسط  دیواری
35 کیوان بزرگ  دیواری
36 برسام  بزرگ  دیواری
37 هرمس  کوچک دیواری
38 هرمس متوسط دیواری
39 هرمس بزرگ دیواری
40 مهرسا کوچک دیواری
41 مهرسا بزرگ  دیواری
42 شهاب  دیواری
43 ارس  بزرگ  دیواری
44 ارس کوچک دیواری
45 تیتان بزرگ  دیواری
46 تیتان کوچک دیواری
47 آبتین کوچک دیواری
48 آبتین متوسط دیواری
49 آبتین بزرگ دیواری
50 آبتین دو ایکس دیواری
51 روژان کوچک دیواری
52 روژان متوسط دیواری
53 روژان  بزرگ دیواری
54 سیمین کوچک دیواری
55 سیمین متوسط دیواری
56 سیمین بزرگ دیواری
57 دینا کوچک دیواری
58 دینا متوسط دیواری
59 دینا بزرگ دیواری
60 آکام متوسط دیواری
61 نارون دیواری
62 ریتا کوچک دیواری
63 ریتا متوسط  دیواری
64 ریتا کوچک دیواری
65 ارژن کوجک  دیواری
66 ارژن بزرگ  دیواری

قیمت مدلهای سردری در سایزهای مختلف

قیمت مدلهای سردری در سایزهای مختلف 150 150 mix@-sima

چراغ هایی با عنوان چراغ های سردری   همانطور که از اسمش پیدا است بروی دیوار نصب می شود . محل نصب این مدل بالای دیوار دور تا دور حیاط ، دو طرف ورودی اصلی نفر رو و ورودی رپ و ورودی اصلی ساختمان و در روی ستونهای اصلی ورودی است . در سایز های کوچک لامپ 9 الی 12 وات در فاصله 2 الی 2/5 متر با شعاع 2 متری اطراف بسیار مناسب است .در سایز های متوسط  لامپ 12 الی 15 وات پیشنهاد می شود که فاصله نصب از هم 2/5 الی 3 با شعاع نوری 3 متر اطراف می باشد .در سایز های بزرگ نیز لامپ 15 ال 40 وات ال ای دی کم مصرف با فاصله نصب 3 الی 5 متر با شعاع نور دهی 4 متر اطراف می باشد .محصولات تیانا ساخته شده از دایکاست آلومینیوم به روش تزریق همراه حباب های کاملا شیشه ای با درجه ای پی 64 و 65 می باشد .تمامی محصولات صنایع روشنایی تیانا دارای شماره ثبت اختراغ و ثبت طرح صنعتی از سازمان مربوطه بوده که در کانال ما (( TYANA1@ )) به نمایش گذاشته شده است.

 

لیست قیمت چراغ های سردری باغجه ای  – خرداد 97
ردیف مدل قیمت
( به تومان)
1 مدل مایا سردری تماس بگیرید
2 مدل روشا بزرگ سردری تماس بگیرید
3 مدل روشا کوچک سردری تماس بگیرید
4 مدل آراد بزرگ سردری تماس بگیرید
5 مدل آراد کوچک سردری تماس بگیرید
6 مدل روژیار کوچک سردری تماس بگیرید
7 مدل روژیار متوسط سردری تماس بگیرید
8 مدل روژیار بزرگ سردری تماس بگیرید
9 مدل روژیار دو ایکس سردری تماس بگیرید
10 مدل اروند کوچک سردری تماس بگیرید
11 مدل اروند بزرگ سردری تماس بگیرید
12 مدل درسا کوچک سردری تماس بگیرید
13 مدل درسا بزرگ سردری تماس بگیرید
14 مدل النا کوچک سردری تماس بگیرید
15 مدل النا بزرگ سردری تماس بگیرید
16 مدل ساینا کوچک سردری تماس بگیرید
17 مدل ساینا بزرگ سردری تماس بگیرید
18 مدل لیدا  سردری تماس بگیرید
19 مدل ماهرخ کوچک  سردری تماس بگیرید
20 مدل ماهرخ متوسط  سردری تماس بگیرید
21 مدل ماهرخ بزرگ سردری تماس بگیرید
22 آرمیتا کوچک سردری تماس بگیرید
23 آرمیتا بزرگ سردری تماس بگیرید
24 آناهیتا کوچک سردری تماس بگیرید
25 آناهیتا بزرگ  سردری تماس بگیرید
26 درنا کوچک سردری تماس بگیرید
27 درنا بزرگ  سردری تماس بگیرید
28 ماهک کوچک سردری تماس بگیرید
29 ماهک بزرگ  سردری تماس بگیرید
30 ماهک دوایکس سردری تماس بگیرید
31 اطلس متوسط سردری تماس بگیرید
32 اطلس بزرگ  سردری تماس بگیرید
33 کیوان کوچک سردری تماس بگیرید
34 کیوان متوسط  سردری تماس بگیرید
35 کیوان بزرگ  سردری تماس بگیرید
36 برسام  بزرگ  سردری تماس بگیرید
37 هرمس  کوچک سردری تماس بگیرید
38 هرمس متوسط سردری تماس بگیرید
39 هرمس بزرگ سردری تماس بگیرید
40 مهرسا کوچک سردری تماس بگیرید
41 مهرسا بزرگ  سردری تماس بگیرید
42 شهاب  سردری تماس بگیرید
43 ارس  بزرگ  سردری تماس بگیرید
44 ارس کوچک سردری تماس بگیرید
45 تیتان بزرگ  سردری تماس بگیرید
46 تیتان کوچک سردری تماس بگیرید
47 آبتین کوچک سردری تماس بگیرید
48 آبتین متوسط سردری تماس بگیرید
49 آبتین بزرگ سردری
50 آبتین دو ایکس سردری
51 روژان کوچک سردری
52 روژان متوسط سردری
53 روژان  بزرگ سردری
54 سیمین کوچک سردری
55 سیمین متوسط سردری
56 سیمین بزرگ سردری
57 دینا کوچک سردری
58 دینا متوسط سردری
59 دینا بزرگ سردری
60 آکام متوسط سردری
61 نارون سردری
62 ریتا کوچک سردری
63 ریتا متوسط  سردری
64 ریتا کوچک سردری
65 ارژن کوجک  سردری
66 ارژن بزرگ  سردری

قیمت پایه چراغ پارکی کم ارتفاع

قیمت پایه چراغ پارکی کم ارتفاع 150 150 mix@-sima

خیلی از مواقع برای زیباتر کردن هر چه بیشتر محوطه و باغ شما پایه های کوتاه بهترین گزینه هستند . پایه های کوتاه باغی و یا باغچه ای به تناسب زاویه تابش نور ،فاصله بین چراغ ها ، بزرگ بودن کله چراغ برای نور دهی بیشتر و استفاده از لامپ درست به اندازه های مختلف ارائه می گردند .صنایع روشنایی تیانا اطلاعات بسیار کلیدی و مهم را در اختیار شما مشتری گرامی خواهد گذاشت .پایه 50 سانتی مینیاتوری : خیلی از مشتریان گرامی به اشتباه ارتفاع تمام شده چراغ را 50 سانتی می دانند در صورتی که کله چراغ وارتفاع آن به لوله و پایه مینیاتوری اضافه شده که ارتفاع تمام شده آن از 78 سانت تا 90 سانت نیز با انتخاب مدل مورد نظر مشتری قابل تغییر است .در بین مدل های صنایع روشنایی تیانا تمامی مدل های سایز کوچک  محصولات قابل استفاده بر روی پایه 50 سانتی مینییاتوری هستند .البته در برخی از محصولات شرکت تیانا  سایز متوسط  را هم می توانید با این پایه زیبا ادقام و نصب نمایید. فاصله نصب با انتخاب  لامپ 12 وات برای سایز های کوچک 1/5 تا 2 متر و لامپ 15 وات برای سایز های متوسط 2 تا 2/5 متر می باشد.

ما اعتقاد داریم بهترین جای لذت بخش دنیا محوطه زیبای شماست .

 

لیست قیمت چراغ های مینیاتوری 50 سانتی باغجه ای و پارکی – خرداد 97
ردیف مدل قیمت
( به تومان)
1 مدل مایا مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
2 مدل روشا بزرگ مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
3 مدل روشا کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
4 مدل آراد بمینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
5 مدل روژیار کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
6 مدل روژیار متوسط مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
7 مدل ریتا  کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
8 مدل ریتا متوسط مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
9 مدل اروند بزرگ مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
10 مدل اروند کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
11 مدل درسا بزرگ مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
12 مدل درسا کوچک  مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
13 مدل النا کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
14 مدل ساینا بزرگ مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
15 مدل ساینا کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
16 مدل آرمیتا کوچک  مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
17 مدل لیدا مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
18 مدل ماهرخ کوچک  مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
19 مدل ماهرخ متوسط  مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
20 مدل آناهیتا کوچک  مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
21 مدل درنا بزرگ مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
22 مدل درنا کوچک  مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
23 مدل ماهک متوسط مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
24 مدل ماهک کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری تماس بگیرید
25 مدل ارژن کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
26 مدل اطلس متوسط  مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
27 مدل کیوان متوسط مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
28 مدل کیوان کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
29 مدل برسام  مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
30 مدل هرمس کوچک  مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
31 مدل مهرسا کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
32 مدل شهاب مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
33 مدل ارس بزرگ  مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
34 مدل ارس کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
35 مدل تیتان  کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
36 مدل آبتین کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
37 مدل روژان متوسط مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
38 مدل روژان کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
39 مدل سیمین متوسط مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
40 مدل سیمین کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
41 مدل دینا کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
42 مدل دینا متوسط مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
43 مدل آکام کوچک مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
44 مدل آکام متوسط مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
45 مدل نارون مینیاتوری با لوله 50 سانتیمتری
لیست قیمت چراغ پارکی

لیست قیمت چراغ پارکی

لیست قیمت چراغ پارکی 700 407 mix@-sima

 

شاخص ها و معیارهای یک چراغ محوطه عالی به مواردی بستگی دارد که در تشخیص و انتخاب درست برای خرید  بسیار بسیار هائز اهمیت ومهم  می باشد. مواردی همچون متریال استفاده شده در ساخت چراغ ، نوع رنگ استفاده شده و نحوه رنگ زدن چراغ ها ، حباب ها ، سرپیچ ها ، کابل و سیم های استفاده شده و درجه آی پی در محصولات محوطه ای .

این ها همه وهمه از مواردی است که به راحتی البته با کمی صبر و حوصله و مقداری مطالعه در مورد آن ، شما مشتری عزیز  می توانید چراغ خود را به راحتی انتخاب کنید .

شاید از خودتون بپرسید که از کجا و چجوری اطلاعات را بدست بیارید و یا بعد از به دست آوردن اطلاعات از کجا معلوم که یک موقع اطلاعات اشتباه ، گمراه کننده و یا اصلا واقعی باشد .

گروه روشنایی تیانا بر صدد است قبل از انتخاب محصولات  محوطه ای ، راه های شناخت تمامی مراحل ساخت و نحوه تشخیص یک چراغ خوب با ماندگاری بالا از چراغ های فیک وتقلبی را در اختیار شما مشتری عزیز قرار دهد .

شاید بپرسید که یک چراغ محوطه آنقدر دنگ وفنگ و بالا و پایین نداره که اینها دارن میگن .ولی اگر اطلاع داشتید که خطر زنگ زدگی و سرایت آن به سرپیچ و از بین بردن مدار و خط برق کشی شده و برق گرفتگی و خطر جانی کسانی که قراربود از این چراغ ها به عنوان قسمت زیبا و آرامش بخش حیاط خود استفاده کنند چه عواقبی در پی دارد هیچ موقع نه تنها زود قضاوت نمی کردید بلکه دقت خود را برای مطالعه بیشتر زیادتر می کردید .در حال حاظر شرایط بسیار بدی برای یک خرید درست وجود دارد ، به خاطر فقر اطلاعاتی در ایران ، انجام دادن یک خرید درست بسیار سخت است . کمااینکه شبکه های مجازی برای بهبود بهتر شناخت محصولات و خرید درست آنها کمک بسزایی کرده اند ، اما باز در هنگام خرید اشتباهاتی از جمله ارسال اشتباه محصول ، مغایرت داشتن با انتخاب اول شما ، بی کیفیت بودن آن و …….مشاهده می کنیم .

ما به این نتیجه رسیدیم که برای مشتری ها فضای امنی باید مهیا کرد این فضای امن همان اطلاعاتی است که باعث میشود شما جنس خوب و عالی رو از جنس های بد تشخیص بدهید .بطور مثال : مثلا اگر در جایی نوشته شده باشد چراغ پارکی از جنس دایکاست آلومینوم ، شما به راحتی  وبا در دست داشتن اطلاعات کافی که ما در اختیار شما قرار میدهیم ، می توانید آن محصول را پذیرفته و یا مردود اعلام می کنید.

موضوع بحث ما در کل درباره داشتن اطلاعات در مورد چراغ هایی با جنس دایکاست آلومینیوم است . اما بد نیست در مورد محصولات دیگر که با متریال های مختلف درست می شوند نیز اطلاعاتی هرچقدر کم اما مختصر و مفید داشته باشیم.

عمدتا چراغ های محوطه به 4 قسمت تقسیم می شوند

1: پلی کربنات ها

2: ورق آلومینیوم

3: ریختگی

4: دایکاست آلومینیوم

چراغ هایی با جنس پلی کربنات ها ، همان چراغ های پلاستیکی است که از تزریق پلیمر داخل قالب های از پیش طراحی شده تولید میشوند .پلی کربناتها به خاطر نوع جنسی که دارند عموما از لحاظ ضربه مقاوم و از لحاظ قیمت ارزان هستند. اما معیار سنجش یک چراغ پارکی و یا چراغ های محوطه ضربه نیست بلکه استقامت آنها در تنوع آب و هوا و در کل محوطه های باز است .مدت زمان مانگاری از 5/1 الی 2 سال می باشد .تشخیص این محصولات با در دست گرفتن آن و ضربه زدن به بدنه آ« بسیار آسان می باشد.

موارد استفاده این چراغ ها

1: ساخت و ساز (( معمولا کسانی که در کار ساخت و ساز هستند و در نهایت ملک خود را می فروشند ، هزینه چندانی بابت چراغ های محوطه نمی کنن و انتخاب درست را به خریدار اصلی واگذار می کنند.

2: مغازه دارها و کسانی که برای ویترین و باغچه جلوی مغازه و فروشگاه خود استفاده می کنند .

3: باغچه های بیرون منزل که در دسترس عموم بوده و احتمال خرابی دارند .

4: مناطقی که به خاطر داشتن سارق (( سرقت به خاطر فروش چراغ ها به عنوان ضایعات )) در آنجا ، نمی توان از چراغ هایی با قیمت های بالا و از جنس ریختگی ومخصوصا  دایکاست استفاده کرد.

چراغ هایی با متریال ورقه آلومینوم ،  همانطور که اسمش پیداست این چراغ ها از ورق آلومینیوم و به صورت برشهای منظم ،  خم کاری های مختلف تشکیل شده و به خاطر ناپایدار بودن و احتمال ذوب شدن در کوره رنگ ، رنگ کاری به روش هوا خشک یا همان پیستوله معروف خودمان انجام می گیردد. موارد استفاده آن نیز مانند پلی کربناتها بوده و مدت زمان ماندگاری این چراغ های محوطه 5/1 تا 5/2 سال می باشند.تشخیص این محصولات نیز بخاطر سبکی و خمکاری های مختلف  نیز بسیار راحت است.ورق های خم شده آن کاملا مشخص بوده واز لحاظ قیمت هم ، ارزان بوده و فاصله قیمتی زیادی با پلی کربانت ها ندارند.

چراغ هایی با متریال ریختگی نیز مدل هایی از این چراغ ها رو در بر می گیرند که ماندگاری  بیشتری نسبت به پلی کربنات ها و ورق آلومینیوم دارد.

روش ریختگی نیز همان طور که از اسم آن پیدا ست از ریختن فلز ات مذ اب شده در داخل قالب خود تولید می شوند . قالب این مدل از چراغ های پارکی ، محوطه و حیاطی از شن فشرده می باشد.

درروش های ریختگی از فلزات مختلفی استفاده می شوند ، فلزاتی مثل چدن ، آلومینیوم خشک و غیره

روش تشخیص این چرا غ ها در وحله اول سنگینی آن و بعد یک تیکه بودن سبد و یا همان محل و جای لامپ است .در ب این چراغ ها عموما از دو تیکه در و منگوله (( گل پیچ بالای در )) تشکیل شده . نامرتب بودن طرح ها روی سبد یا درب نیز روش دیگر شناخت راحت این چراغ های محوطه است .مدت ماندگاری این چراغ های حیاطی 5/2 الی 3 سال است .موارد استفاده آن به خاطر ماندگاری بیشتر از محصولاتی با متریال پلی کربنات و ورق آلومینیوم در ویلا های شخصی مورد استفاده قرار می گیرید ، علت ارزان بودن این مدل ها نسبت به دایکاست آلومینیوم هم عامل مهمی برای انتخاب این چراغ ها است.

لیست قیمت چراغ پارکی – خرداد 97
مدل ویژگی ها قیمت ( به تومان)
1

چراغ باغی پارکی مدل آکام دو شعله

تماس بگیرید

چراغ باغی پارکی مدل آکام سه شعله

2 چراغ باغی درنا سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ باغی درنا دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ باغی دینا  بزرگ سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ باغی دینا متوسط سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ باغی دینا بزرگ دو شعله با پایه آلومینیوم
چراغ باغی دینا متوسط دو شعله با پایه آلومینیوم
4 چراغ پارکی آبتین  دوایکس سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
5 4چراغ پارکی آبتین  دوایکس دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
6 چراغ پارکی آرمیتا بزرگ سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی آرمیتا بزرگ دو شعله با پایه آلومینیوم
7 چراغ پارکی آکام دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
8 چراغ پارکی آکام سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
9 چراغ پارکی ارژن  بزرگ سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی ارژن کوچک سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی ارژن  بزرگ دو شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی ارژن کوچک دو شعله با پایه آلومینیوم
10 چراغ پارکی ارس سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی ارس دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
11 چراغ پارکی اروند سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی اروند دو شعله با پایه آلومینیوم
12 چراغ پارکی اطلس بزرگ سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی اطلس متوسط سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
13 چراغ پارکی اطلس بزرگ دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی اطلس متوسط دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
14 چراغ پارکی النا  دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی النا  سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
15 چراغ پارکی برسام دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
16 چراغ پارکی برسام سه شعله با پایه آلومینیوم
17 چراغ پارکی تیتان  بزرگ سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی تیتان  بزرگ دو شعله با پایه آلومینیوم
18 چراغ پارکی درسا بزرگ سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی درسا بزرگ دو شعله با پایه آلومینیوم
19 چراغ پارکی درنا بزرگ سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی درنا بزرگ دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
20 چراغ پارکی ریتا بزرگ سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی ریتا متوسط سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی ریتا کوچک سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی ریتا بزرگ دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی ریتا متوسط دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی ریتاکوچک دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
21 چراغ پارکی ساینا سه شعله با پایه تمام آلومینیوم تماس بگیرید
22   چراغ پارکی ساینا دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
23 چراغ پارکی اروند بزرگ سه شعله  پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی اروند بزرگ دوشعله  پایه تمام آلومینیوم
24 چراغ پارکی روژیاردوایکس سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
25 چراغ پارکی روژیار بزرگ سه شعله سایز متوسط با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی روژیار متوسط سه شعله  پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی روژیاردوایکس دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی روژیار بزرگ دو شعله سایز متوسط با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی روژیار متوسط دو شعله  پایه تمام آلومینیوم
26 چراغ پارکی روشا سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی روشا دو شعله با پایه آلومینیوم
27 چراغ پارکی کیوان بزرگ سه شعله  سایز متوسط
28 چراغ پارکی کیوان متوسط سه شعله  سایز متوسط
29 چراغ پارکی کیوان کوچک سه شعله  سایز متوسط تماس بگیرید
30 چراغ پارکی کیوان بزرگ دوشعله  سایز متوسط
31 چراغ پارکی کیوان متوسط دوشعله  سایز متوسط
32 چراغ پارکی سیمین بزرگ سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی سیمین بزرگ دو شعله با پایه آلومینیوم
33 چراغ پارکی شهاب سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی شهاب دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
35 چراغ پارکی لیدا دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
36 چراغ پارکی لیدا سه شعله با پایه آلومینیوم
37 چراغ پارکی ماهرخ  بزرگ سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
38 چراغ پارکی ماهرخ متوسط سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی ماهرخ کوچک سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی ماهرخ  بزرگ دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی ماهرخ متوسط دو شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی ماهک  بزرگ سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
39 چراغ پارکی ماهک متوسط سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
40 چراغ پارکی ماهک کوچک سه شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی ماهک  بزرگ دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی ماهک متوسط دوشعله با پایه تمام آلومینیوم
چراغ پارکی مایا سه شعله با پایه آلومینیوم
41 چراغ پارکی مایا دو شعله با پایه آلومینیوم
42 چراغ پارکی مهرسا سه شعله با پایه آلومینیوم
88543 چراغ پارکی مهرسا دو شعله با پایه تمام آلومینیوم
44 چراغ پارکی دینا بزرگ سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی دینا متوسط سه شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی دینا بزرگ دوشعله با پایه آلومینیوم
890 چراغ پارکی دینا بمتوسط دو شعله با پایه آلومینیوم
45 چراغتوسط پارکی مینیاتوری سایز کوچک و م
46 چراغ پارکی نارون سه شعله با پایه آلومینیوم
47 چراغ پارکی آناهیتا بزرگ سه شعله با پایه آلومینیوم
48 چراغ پارکی آناهیتا کوچک سه شعله با پایه آلومینیوم
11149 چراغ پارکی آناهیتا بزرگ دو شعله با پایه آلومینیوم
چراغ پارکی آناهیتا کوچک دو شعله با پایه آلومینیوم
51 چراغ پارکی آراد بزرگ سه شعله با پایه آلومینیوم
52 چراغ پارکی آراد کوچک سه شعله با پایه آلومینیوم
53 چراغ پارکی آراد بزرگ دوشعله با پایه آلومینیوم
54 چراغ پارکی آرادکوچک دو شعله با پایه آلومینیوم
55
56
57
58
59 تماس بگیرید

این قیمت ها دائما در حال تغییر هستند. قبل از خرید با ما تماس بگیرید.

لیست قیمت چراغ سر دری

لیست قیمت چراغ سر دری

لیست قیمت چراغ سر دری 714 457 mix@-sima

چراغ سر دری هر چند از نظر تکنولوژی ساخت و شکل ظاهری به چراغ های پارکی شبیه است. اما بخاطر اینکه بر روی سر در خانه، ساختمان، ویلا و منازل نصب می شود به چراغ سر دری گفته می شود. برای خرید خوب بهتر از همیشه لیست قیمت اجناس رو داشته باشید. تا تا با سنجش کامل ویژگی ها و مشخصات بتوانید خرید کنید.

تیانا بزرگترین مرکز خرید چراغ پارکی لیست قیمت انواغ چراغ سر دری را آماده کرده است.چرا که چراغ های سر دری بر اساس سایز، جنس، مدل دارای قیمت متفاوت هستند.

 لیست قیمت چراغ سر دری و اطلاعات کامل صنایع روشنایی  تیانا
مدل سایز ابعاد جنس رنگ لامپ شعاع نوردهی قیمت
آناهیتا بزرگ 64 *30* 30 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18الی 25 وات 5الی 3 تماس بگیرید
کوچک   58 *23* 23 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 18وات 2 الی 3 تماس بگیرید
برسام ——— 42 *20* 20 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 18وات 2 الی 3 تماس بگیرید
درسا بزرگ 53 *25* 25 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک  45 *21* 21 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 9 الی 12وات 2 الی 5/1 تماس بگیرید
درنا بزرگ 45 *22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 15الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک  40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 9 الی 12وات 2 الی 5/1 تماس بگیرید
روشا بزرگ 57 *27* 27 آلومینیوم مشکی-سفید-برنزی-مسی نقره ای 18الی 20 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک  48 *21* 21 آلومینیوم مشکی-سفید-برنزی-مسی نقره ای 9 الی 12وات 2 الی 5/1 تماس بگیرید
کیهان ———  47 *23* 23 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 20وات 2 الی 3 تماس بگیرید
شهاب کوچک  50 *16* 16 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 18وات 2 الی 5/1 تماس بگیرید
ساینا بزرگ 55 *28* 28 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 20الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک  39 *16* 16 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 8 الی 10وات 2 الی 5/1 تماس بگیرید
مایا ———  58 *24* 24 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 20وات 2 الی 3 تماس بگیرید
مهرسا ———  49 *15* 15 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات 2 الی 3 تماس بگیرید
اطلس بزرگ 58*28*28 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18 الی 30وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 47*21*21 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات بزودی تماس بگیرید
کوچک بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای بزودی بزودی تماس بگیرید
 

ماهرخ

 

بزرگ 66*28*28 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18 الی 30وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 57*34*34 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15 وات بزودی تماس بگیرید
کوچک 50*18*18 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12 وات بزودی تماس بگیرید
ریتا

 

بزرگ 2ایکس 75*34*34 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18 الی 50 وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 57*22*22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15 وات 2 الی 3 تماس بگیرید
کوچک 51*20*20 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12 وات 1 الی 2 تماس بگیرید
اروند بزرگ 43 *20* 20 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12الی 15 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک   40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12وات 1 الی 2 تماس بگیرید
اروند بزرگ 43 *20* 20 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12الی 15 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک   40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12وات 1 الی 2 تماس بگیرید
آبتین

 

2 ایکس بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 60 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
بزرگ بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 15الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
متوسط   بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
کوچک 49 *16* 16 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

 

تیتان

 

بزرگ 2ایکس 68*28*28 آلومینیوم مشکی-سفید-برنزی-مسی نقره ای 18 الی 50وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای بزودی بزودی تماس بگیرید
کوچک 47*16*16 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12 وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

النا

 

بزرگ 65 *20* 20 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 25الی 15 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک   54 *15* 15 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 15 الی 12 وات 1 الی 2 تماس بگیرید
آکام

 

بزرگ بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای بزودی بزودی تماس بگیرید
متوسط 46* 22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای بزودی بزودی تماس بگیرید
سیمین بزرگ 52 *27 * 27 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
بزودی 46* 22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
بزودی 40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 8 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
روژان

 

بزرگ 52 *27 * 27 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
بزودی 46* 22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
بزودی 40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 8 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

دینا

 

بزرگ 52 *27 * 27 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 46* 22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک 40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 8 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

 

هرمس

 

بزرگ 73*32*32 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18 الی 30وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 51*23*23 آلومینیوم مشکی-سفید -برنزی-مسی نقره ای 12الی 18 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک 45*16*16 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

نارون

 

بزودی 52 *27 * 27 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 46* 22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
بزودی 40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 8 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

ماهک

2 ایکس 87 *38 * 38 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 60 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 52* 23* 23 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 15الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک 44 *18* 18 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

 

 

کیوان

بزرگ 65*28*28 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18 الی 50وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 53*23*23 آلومینیوم مشکی-سفید-برنزی-مسی نقره ای 12الی 18 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک 49*19*19 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12وات 1 الی 2 تماس بگیرید